CUNG HOÀNG ĐẠO CỦA BẠN LÀ GÌ?​

Bằng cách nhấp vào dấu hiệu hoàng đạo của bạn, bạn có thể xem hồ sơ cung hoàng đạo hoàn chỉnh của mình!

(21 THÁNG 3 – 19 THÁNG 4)

(20 THÁNG 4 – 20 THÁNG 5)

(21 THÁNG 5 – 20 THÁNG 6)​

(21 THÁNG 6 – 22 THÁNG 7)​​​

(23 THÁNG 7 – 22 THÁNG 8)​

(23 THÁNG 8 – 22 THÁNG 9)​

(23 THÁNG 9 – 22 THÁNG 10)​​

(23 THÁNG 10 – 22 THÁNG 11)

(22 THÁNG 11 – 21 THÁNG 12)​

(22 THÁNG 12 – 19 THÁNG 1)​​

(20 THÁNG 1 – 18 THÁNG 2)

(19 Tháng 2 – 20 Tháng 3)​

Bài Viết Mới Nhất

Blog Chiêm Tinh

Dịch Vụ Giải Mã XEM BẢN ĐỒ SAO CHIÊM TINH HỌC
ĐĂNG KÝ
close-image