CUNG HOÀNG ĐẠO CỦA BẠN LÀ GÌ?​

Bằng cách nhấp vào dấu hiệu hoàng đạo của bạn, bạn có thể xem hồ sơ cung hoàng đạo hoàn chỉnh của mình!

(21 THÁNG 3 – 19 THÁNG 4)

(20 THÁNG 4 – 20 THÁNG 5)

(21 THÁNG 5 – 20 THÁNG 6)​

(21 THÁNG 6 – 22 THÁNG 7)​​​

(23 THÁNG 7 – 22 THÁNG 8)​

(23 THÁNG 8 – 22 THÁNG 9)​

(23 THÁNG 9 – 22 THÁNG 10)​​

(23 THÁNG 10 – 22 THÁNG 11)

(22 THÁNG 11 – 21 THÁNG 12)​

(22 THÁNG 12 – 19 THÁNG 1)​​

(20 THÁNG 1 – 18 THÁNG 2)

(19 Tháng 2 – 20 Tháng 3)​

Cung Nhà Trong Chiêm Tinh Học

Bằng cách nhấp vào cung nhà của bạn, bạn có thể xem hồ sơ cung hoàng đạo hoàn chỉnh của mình!

Các Hành Tinh Trong Chiêm Tinh Học